Pronajímatel již nevybírá kauci. Nájemce má nárok úročit jistotu.

Úprava zákona č. 89/2012 Sb., s účinností od 28.2.2017 vnesla do vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem několik změn. Jednou z těchto změn je i zákonem tolerovaná výše kauce. Před novelou mohl pronajímatel požadovat až šestinásobek domluveného nájemného (nájemné za užívání prostor bez nákladů na energie). Úprava zákona snižuje kauci na maximální míru trojnásobků nájemného. Nově také vymizel pojem „kauce“ a nově se užívá pojem „jistota“. Požadavek na snížení kauce(nově tedy jistoty) vneslo Ministerstvo práce a sociálních věci, podle kterého by se měl usnadnit přístup k bytům lidem s nižším příjmem.              

 

Nájemce má právo na úrok, ale

 

Pronajímatel již nemusí pro potřeby držení jistoty zřizovat zvláštní účet, tak jak to bylo v dřívějších dobách. Po ukončení nájemního vztahu je majitel povinen vrátit jistotu zpět nájemci, může si započít náklady na nutné opravy a například na neuhrazené nájemné či služby. To ovšem nemění nic na tom, že z celé složené částky má nájemce nárok požadovat úrok. Zde ovšem nastává problém, jaký úrok by měl nájemce požadovat?  Zákon totiž neukládá přesnou výši zákonné úrokové sazby. Jako vodítko pro výši úrokové sazby je podle zákonodárců dán běžný úrok při poskytování úvěru  v bance v čase a místě obvyklém v den podpisu nájemní smlouvy. Zde ovšem může dojít k rozdílným názorům pronajímatele a nájemce. Proto doporučuji do smlouvy dopsat domluvenou úrokovou sazbu. Nutno podotýkám přiměřenou! Pokud si tedy do smlouvy zvolíte úrokovou sazbu například 0,01% p.a. může být zpochybněna platnost smlouvy.

 

Co říká praxe   

Pronajímatelé, kteří již před novelou vybírali vyšší jistotu v tom zajisté budou pokračovat i nadále. Pokud zvolí formu maximální výše jistoty a nechají platit nájemné několik měsíců dopředu (výjimka není ani výběr nájemného rok dopředu) novela si jich v tomto bodě prakticky nedotkne. K vyplácení úroků dochází zřídka. Ve velké míře si pronajímatelé úroky započítávají jako kompenzaci za opotřebí nábytku či například podlahy. Výši úrokové sazby u mých klientů nastavuji na 5% p.a.

 

Spravanemovitosticb.cz

Jan Kubeš

 

Webdesign by Lewest.cz